agroelektrogaz

agroelektrogaz.pl      jak to dziala
Kliknij aby wydrukować Jak to działa

Zastosowana technologia polega na dwustopniowej, beztlenowej fermentacji surowców, która zapewnia ich bardzo wysoki stopień przetwórstwa do biometanu.

Przerób odbywa się poprzez zbiogazowanie materiału organicznego. Wytworzony w komorach fermentacyjnych biometan zasila agregaty kogeneracyjne, produkujące energię elektryczną i cieplną. Efektem biogazowania, obok energii elektrycznej i cieplnej, jest płynny nawóz organiczny oraz paliwa stałe (brykiet lub pellety).

Przebieg procesu technologicznego przedstawia się następująco:

 • ze zbiorników magazynujących substraty są podawane do komór fermentacyjnych (Fermentatorów). Niektóre substraty posiadają różną długość procesu fermentacji, w związku z tym istnieje możliwość wykorzystania dwóch komór fermentacyjnych.
 • w komorach fermentacyjnych następuje uwodnienie materiału, wstępna homogenizacja oraz podgrzanie do temperatury około 39°C. Substraty są systematycznie mieszane.
 • zostaje zapoczątkowany proces fermentacji i produkcji biometanu.
 • po określonym czasie, częściowo przefermentowany materiał zostaje przetransportowany do Komory Fermentacji Wtórnej, a Fermentatory zostają uzupełnione w celu utrzymania ciągłości procesu fermentacji.
 • w Komorze Fermentacji Wtórnej proces fermentacji zostaje dokończony a następnie przetransportowany do Zbiornika Pofermentacyjnego. Na tym etapie materiał ma postać płynną o zawartości masy suchej ok. 10%.
 • ze Zbiornika Pofermentacyjnego materiał jest podawany do separatora, który oddziela płyn od frakcji stałej, co powoduje zwiększenie zawartości masy suchej do poziomu 15-20%.
 • płynna część może stanowić doskonały wysokogatunkowy nawóz organiczny przeznaczony dla rolnictwa.
 • biometan z procesu fermentacji trafia do instalacji odsiarczającej, a następnie do zbiornika, w którym jest zbierany w celu uzyskania odpowiedniego ciśnienia.
 • następnie jest przekazywany do siłowni, gdzie znajdują się agregaty kogeneracyjne, które spalają biometan wytwarzając energię elektryczną. Energia cieplna jest odzyskiwana z systemu chłodzenia agregatów oraz wytwarzanych przez nie spalin.
 • energia elektryczna wytworzona w agregatach trafia w 90% do sieci ZE, lub bezpośrednio do odbiorcy (np. do dużego zakładu przemysłowego) (ok. 10% zużywa na własne potrzeby instalacja),
 • energia cieplna zostanie dostarczona do miejskiej sieci cieplnej lub bezpośrednio do odbiorcy,
 • technologia jest procesem hermetycznym a tym samym nie generuje odorów i jest bezodpadowa
(c) 2009 agroelektrogaz.pl