agroelektrogaz

agroelektrogaz.pl      strona główna

Spółka AgroElektroGaz zakończyła realizację projektu pt. "Budowa elektrowni biogazowej w miejscowości Drzonowo w woj. zachodniopomorskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.4.

Inwestycja przyczynia się do osiągnięcia celu głównego Działania 9.4 POiIŚ jakim jest wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

W ramach projektu zrealizowana została kompleksowa inwestycja, związana z budową i uruchomieniem elektrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej ok. 1,05 MW i mocy cieplnej 1,14 MW. Inwestycja zlokalizowana została w miejscowości Drzonowo, gmina Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie.

Całkowite koszty projektu wyniosły: 16 259 378 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności wyniosło: 7 895 364,38 PLN


W dniu 4 maja 2011r. Spółka AgroElektroGaz podpisała umowę z Ministerstwem Gospodarki na dofinansowanie projektu pt. "Budowa elektrowni biogazowej w miejscowości Drzonowo w woj. zachodniopomorskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 9.4. Inwestycja przyczynia się do osiągnięcia celu głównego Działania 9.4 POiIŚ jakim jest wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Projekt polega na kompleksowej inwestycji, związanej z budową i uruchomieniem eketrociepłowni biogazowej o mocy elektrycznej ok. 1,05 MW i mocy cieplnej 1,14 MW. Planowana inwestycja zlokalizowana została w miejscowości Drzonowo, gmina Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie. Projekt wpisuje się w cel strategicznej polityki energetycznej Polski, dotyczący zwiększenia odnawialnych źródeł zasobów energii i uzyskanie 7,5 udziału energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto i dalsze jego zwiększenie do 2020 roku. Całkowite koszty projektu wyniosą około 16 500 000 PLN. Okres realizacji projektu: 2009 - 2013r.


Spółka AgroElektroGaz została powołana w celu budowy instalacji biogazowych polegających na wykorzystaniu substratów rolniczych i resztek organicznych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Misją Spółki jest stworzenie dużego publicznego dostawcy energii odnawialnej (w formie energii elektrycznej, cieplnej i gazu) w procesie kogeneracji i produkcja ekologicznych paliw stałych.


Z ostatniej chwili

Po kilku nieudanych próbach organizatorzy akcji bicia światowego rekordu prędkości samochodu napędzanego biogazem w końcu dopięli swego.
Specjalnie przygotowane Audi A4 podniosło poprzeczkę, zostając oficjalnie rekordzistą, z wynikiem o 20 km/h lepszym od dotychczasowego rekordu, należącego do Bugatti Veyrona.
Zobacz więcej


Szwedzki pociąg pasażerski jako pierwszy na świecie napędzany będzie biogazem.
Biogaz, który powstaje podczas rozkładu odpadów organicznych, emituje przy spalaniu znacznie mniej dwutlenku węgla niż tradycyjne paliwa kopalne.
Zobacz więcej

(c) 2009 agroelektrogaz.pl